HALAMAN UTAMA

svpsb

SV Partners Sdn Bhd adalah sebuah syarikat sepenuhnya milik Bumiputera.

Misi dan visi kami adalah untuk memberi kesedaran tentang pemilikan hartanah serta membantu rakyat malaysia memiliki aset hartanah mampu milik.

Di bawah payung Pemaju Terbesar di Perak, kami menyediakan segala kemudahan kepada anda untuk memohon pembiayaan perumahan di Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam dan juga Bank-bank tempatan. Skim pemilikan sign & carry (TANPA DEPOSIT, BOOKING dan YURAN GUAMAN) diwujudkan bagi membantu memudahkan bumiputera Melayu memiliki aset hartanah.

“Make it fast, make it done!”

Kami akan terus memberi kesedaran tentang pentingnya pemilikan hartanah serta terus membantu rakyat Malaysia memiliki aset hartanah Mampu Milik. Malah terus melahirkan perunding hartanah yang berjaya, bukan sahaja dari sudut pemasaran, namun lebih menjurus ke matlamat Pelabur Hartanah Bumiputera Melayu.
Syahmi Nor'en
50
kes lengkap
0
avengers hartanah
0
jumlah projek
0
memenangi anugerah