LAIN-LAIN (KOHAB)

Koperasi Hartanah Anggun Berhad

KOPERASI HARTANAH ANGGUN BERHAD (W-5-1201) telah didaftarkan pada 18 Januari 2018 dibawah subsekyen 7(1) Akta Koperasi 1993.

Koperasi Hartanah Anggun Berhad bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan jualan dan sebagai konsultan jualan hartanah bagi unit-unit perumahan pihak pemaju dengan menggunakan konsep agensi.

Setiap agensi yang dilantik merupakan ahli koperasi berdaftar yang tertakluk kepada Undang-Undang Kecil (UUK) Koperasi Hartanah Anggun Berhad.

Disamping itu Koperasi Hartanah Anggun Berhad juga membangunkan sektor hartanah melalui kerjasama dengan entiti luar sama ada melalui kerjasama Join Venture (JV) atau sebagai pemaju perumahan.


GALERI