PERKHIDMATAN

Menyediakan perkhidmatan pemasaran, perundingan, pemilihan dalam pemilikan dan pelaburan sektor hartanah.

Memberi perkhidmatan nasihat pembiayaan, guaman dan pengurusan pelaburan hartanah kepada prospek.

Menguruskan dokumentasi pembelian hartanah kepada agensi kerajaan atau swasta yang berkaitan.

Membangunkan sistem rantaian pemasatan daripada ‘offline’ kepada ‘online’ yang lebih sistematik bagi meningkatkan penjualan dan mesra pengguna.

Memberi khidmat rundingan yang beretika dan bertanggungjawab kepada prospek mengenai peluang pelaburan serta mengoptimumkan nilai hartanah sedia ada.

Mengkaji serta meningkatkan bidang pemasaran dan komunikasi yang melibatkan perhubungan awam, prospek, pemasaran digital, peruncitan dalam persekitaran perniagaan yang dinamik.

Menyediakan khidmat percuma taklimat berkaitan hartanah dan memberi rundingcara proses pembelian dan pemilikan hartanah secara tanpa apa-apa bayaran.

Projek pembangunan usahawan hartanah melalui pekekrutan konsultan dan memberi bimbingan dan latihan professional. Operasi aktiviti jualan dan prestasi konsultan dipantau secara berterusan.

Memberi didikan awal berkaitan proses pemilikan hartanah yang tepat dan membantu beri pengetahuan asas pelaburan hartanah yang dapat beri keuntungan tinggi kepada pembeli.