PERKHIDMATAN

Menyediakan perkhidmatan pemasaran, perundingan, pemilihan dalam pemilikan dan pelaburan sektor hartanah.

Memberi perkhidmatan nasihat pembiayaan, guaman dan pengurusan pelaburan hartanah kepada prospek.

Menguruskan dokumentasi pembelian hartanah kepada agensi kerajaan atau swasta yang berkaitan.

Menyediakan khidmat percuma taklimat berkaitan hartanah dan memberi rundingcara proses pembelian dan pemilikan hartanah secara tanpa apa-apa bayaran.

Projek pembangunan usahawan hartanah melalui pekekrutan konsultan dan memberi bimbingan dan latihan professional. Operasi aktiviti jualan dan prestasi konsultan dipantau secara berterusan.

Memberi didikan awal berkaitan proses pemilikan hartanah yang tepat dan membantu beri pengetahuan asas pelaburan hartanah yang dapat beri keuntungan tinggi kepada pembeli.