PERKHIDMATAN KAMI

Menyediakan perkhidmatan pemasaran, perundingan dan pemilihan dalam pemilikan dan pelaburan sektor hartanah.

Memberi perkhidmatan nasihat pembiayaan, guaman dan pengurusan pelaburan hartanah kepada prospek.

Menguruskan dokumentasi pembelian hartanah kepada agensi kerajaan atau swasta yang berkaitan.

Memberi didikan awal berkaitan proses pemilikan hartanah yang tepat dan membantu memberi pengetahuan asas pelaburan hartanah yang dapat memberi peruntungan tinggi kepada pembeli.

Menyediakan perkhidmatan dan rundingan berkaitan LPPSA, KPKT dan Pejabat Tanah yang berkaitan dengan proses kelulusan

Projek pembangunan usahawan hartanah melalui perekrutan konsultan dan memberi bimbingan dan latihan professional. Operasi aktiviti jualan dan prestasi konsultan dipantai secara berterusan.